Lý do đặt tên các mùa

14:15, Thứ Hai, 30/06/2014 (GMT+7)

 

Cả lớp đang thảo luận về chủ đề bốn mùa.

Hường Ngố hỏi Tèo:

- Tại sao mùa lạnh, người ta gọi là mùa đông nhỉ?

- Vì vào mùa lạnh mà nằm đông người thì sẽ ấm.

- Thế sao mùa nóng người ta gọi là mùa hè?

- Vì mùa nóng nằm ngoài hè sẽ mát. Có thế mà cũng hỏi.

- Ờ ha. Ông giỏi thiệt.

Sưu tầm